Tréninky-kurzy

Jsou pro Vás důležité praktické dovednosti a zkušenosti?
Hledáte program zaměřený na rozvoj praktických dovedností?
Máte konkrétní potřebu a chtěli byste program na míru?
Myslíte si, že důležitá práce s emoční i rozumovou složkou osobnosti?
Vyhovuje Vám, pokud si můžete věci sami vyzkoušet, stejně jako jim porozumět?

Celou moji profesní dráhu provází také vzdělávání dospělých, možná to souvisí s tím, že na střední škole jsem chtěla být učitelka. Stále mne velmi baví tvořivě a interakčně předávat nové poznatky a poznávat souvislosti.

Mám praktické zkušenosti se vzděláváním různých cílových skupin - např. managementu, specialistů, pracovníků v sociálních službách, studentů VŠ, učitelů, zdravotnického personálu.

Moje zaměření je na soft skills – tedy rozvoj komunikačních dovedností, řešení konfliktů, vyjednávání, asertivity. K mým oblíbeným tématům patří zvládání stresu, práce s emocemi, sebeřízení a sebepoznání, práce v týmu, výběry a hodnocení zaměstnanců. Zaměřuji se i na specifická témata jako je práce s klienty, práce s oběťmi domácího násilí či znásilnění. Velmi ráda také připravuji a realizuji workshopy vycházející z kořenů Pesso Boyden psychomotorické terapie (PBSP).

Jednotlivé tréninky, kurzy či workshopy připravuji vždy na míru, dle potřeb zadavatele. Důležité pro mne je praktické zaměření v souladu s tématem a zkušenostmi jednotlivých účastníků.

Máte zájem o spolupráci? Kontaktujte mne prosím pomocí telefonu nebo emailu.

Copyright © 2012 - 2020 Eva Oujezská - Všechna práva vyhrazena