Supervize

Supervize je organizovaná příležitost k sebereflexi. Supervize je jedna z forem podpory profesionálního růstu. Cílem supervize je plánovat další postup práce a zvyšovat tak svoji profesionální kompetenci. (Z. Havrdová 1999). Supervize nám tak dává možnost dívat se na věci s odstupem, hledat nové možnosti při práci s klienty, pomáhá sebereflexi a také zvládání vlastních emocí. Supervize slouží k emoční podpoře pracovníků a tím také předchází syndromu vyhoření. V supervizní práci je pak pro mne důležitý náš vzájemný dialog, vidím ji jako prostor pro hledání podpory a také příležitost pro zvyšování kvality práce.

Supervizi především v sociálních službách se věnuji více jak sedm let a absolvovala jsem akreditovaný vzdělávací program Supervize v sociálních a zdravotnických organizacích na Fakultě humanitních studií Karlovy univerzity.

Možnosti a druhy supervize:

Individuální
supervize pracovníka sloužící k sebereflexi, porozumění vlastní práce, práci s emocemi či případem, je prevencí syndromu vyhoření a zároveň slouží ke zvyšování kompetencí

Týmová
supervize pracovníků, kteří mají společný pracovní úkol, spojují je vztahy nadřízenosti a podřízenosti, vztahy kolegiální, může se věnovat případové práci, ale také vztahům v týmu, v organizaci, hodnotám atd.

Skupinová
supervize osob, které spolu nejsou v pracovním vztahu, ale spojuje je společný pracovní zájem, nejčastěji bývá zaměřena případově

Manažerská
supervize vedoucích pracovníků, zaměřená na vedení, rozvíjení a podporu jeho pracovního týmu či organizace

Mám zkušenosti se supervizí např. v těchto organizacích:

Centrum sociálních služeb Brno – Dětské krizové centrum
Domov pro seniory Nopova Brno
Domov pro seniory Koutkova-Kubešova Třebíč
Ekologický právní servis
Občanská porada Brno
Oblastní charita Polička – Občanská poradna

Máte zájem o spolupráci? Kontaktujte mne prosím pomocí telefonu nebo emailu.

Copyright © 2012 - 2020 Eva Oujezská - Všechna práva vyhrazena