Jak pracuji

Termín našeho setkání si domlouváme konkrétně po telefonu nebo emailu. Vždy se domluvíme na konkrétní čas, ve kterém se Vám budu plně věnovat. Pokud přijdete dříve, je možné počkat v příjemném prostoru před pracovnou, který je společný pro několik kanceláří.

Na prvním setkání si vyjasníme Vaše očekávání, jestli jde o jednorázové poradenství, dlouhodobější psychoterapeutickou práci či krizovou intervenci. Pokud se vzájemně shodneme, že Vám mohu být nápomocna, domlouváme se na frekvenci a způsobu vzájemného setkávání. Může to být pár sezení, u dlouhodobější spolupráce se po deseti sezeních domlouváme, co dále.

Pokud vzájemně zjistíme, že není v mých možnostech Vám pomoci, předám Vám kontakt na kolegy, se kterými spolupracuji.

Způsob mojí práce vychází z mého vzdělání (více sekce profil, úvod či psychoterapie), vždy se jedná o naši vzájemnou komunikaci.

Naprosto bezpodmínečné jsou pro mne respekt ke klientovi a naprostá diskrétnost naší práce.

V případě potřeby je také možné se domluvit na konzultaci po Skypu.Máte zájem o spolupráci? Kontaktujte mne prosím pomocí telefonu nebo emailu.

Copyright © 2012 - 2020 Eva Oujezská - Všechna práva vyhrazena