Psychoterapie

Při terapeutické či poradenské práci se zaměřuji hlavně na:

Zvládání traumatických zkušeností
Zpracování traumat související s násilím, znásilněním a sexuálním zneužívání
Pomoc a provázení při ztrátě blízké osoby
Zvládání obtížných životních situací a krizí
Zvládání úzkostných stavů
Práci s depresí
Práci s psychosomatickými potížemi
Práci s nedostatečnou sebeúctou a sebedůvěrou
Neuspokojivé či konfliktní partnerské vztahy

Způsob mojí práce vychází psychoterapeutických výcviků, které jsem absolvovala, tedy psychodynamické individuální psychoterapie, PBSP a Katatymně imaginativní psychoterapie.
První setkání je důležité proto, abychom zjistili, jestli spolu můžeme dále pracovat. Určitě mne bude zajímat, co Vás přivádí a čeho byste chtěli naším vzájemným setkáváním dosáhnout. Pro naši vzájemnou práci je pak důležité, aby obě strany věřili ve smysluplnou spolupráci. Moje víra je taková, že každý nejlépe ví, co potřebuje, jen se k tomu někdy obtížné dostává. Sama sebe pak vidí jako průvodce na cestě, která je pro každého individuální a jedinečná.

Absolvuji pravidelné supervize pod vedením PhDr. et PaedDr. Miroslava Petrželi a PhDr. Yvonny Lucké.

Eva Oujezská Na vzájemné spolupráci se domlouváme telefonicky (602 44 63 61) nebo emailem (eva.oujezska@seznam.cz). Pokud se nemůžete dovolat, věnuji se jiným klientům, zavolám Vám zpět, jak to bude možné, můžete mi popřípadě poslat sms zprávu, také na jejím základě Vás budu kontaktovat.

Standardní doba našeho setkání trvá 50 min, je ale možné se domluvit i na jiné délce. Frekvenci a délku spolupráce domlouváme individuálně, dle Vašich potřeb. Ideální frekvence setkávání v rámci psychoterapeutické práce je jednou týdně.

Je však možné se setkat na jednorázovou psychologickou konzultaci či krátkodobou práci – krizovou intervenci či poradenství.

Nabízené služby jsou hrazeny přímou platbou (nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami).
Standardní cena za jednu hodinu je 800 Kč, konkrétně se se domlouváme se vždy na prvním sezení dle situace a možností klienta.
Zrušit nebo přesunout termín psychoterapie/poradenství/ je nutné alespoň 24 hodin předem. V případě nedodržení této podmínky, je klientovi účtována standardní hodinová sazba, protože termín již není možné obsadit jiným klientem.

Máte zájem o spolupráci? Kontaktujte mne prosím pomocí telefonu nebo emailu.

Copyright © 2012 - 2020 Eva Oujezská - Všechna práva vyhrazena