Koučování

Máte pocit, že ve vaší výkonnosti či výkonnosti vašeho podřízeného se objevil drobný či větší problém?
Komplikují vztahy v týmu rozvoj optimálního výkonu kteréhokoliv člena?
Jste si jistí, že vy či členové vašeho týmu komunikují efektivně?
Zvýšili byste rádi efektivitu své práce a dosahovali svých cílů?
Chtěli byste efektivně zacházet s tlakem, který přináší pracovní prostředí i osobní život?

Koučování chápu jako možnost jak rozvíjet a plně využívat svůj osobnostní potenciál. Koučování pomáhá k tomu, aby koučovaný dokázal podat maximální výkon, dosahoval vytčených cílů, ale také aby tento výkon byl v souladu s jeho osobností, s tím co chce jak v životě tak i v profesi.
Koučování vede k lepší sebereflexi, identifikaci vlastních silných stránek, rozvíjí vlastní uvědomění a tím zdravé sebevědomí.
Koučování vnímám také jako cestu k nalezení vnitřní rovnováhy, objevení pocitů štěstí a smyslu vlastního života, ať už profesního nebo osobního.
Koučování slouží k rozvoji dovedností koučovaného a k rychlé změně v konkrétním chování člověka.

Máte zájem o spolupráci? Kontaktujte mne prosím pomocí telefonu nebo emailu.

Copyright © 2012 - 2020 Eva Oujezská - Všechna práva vyhrazena