Služby

Individuální psychologické poradenství a psychoterapie pro dospělé:
Zvládání traumatických zkušeností
Zpracování traumat související s násilím, znásilněním a sexuálním zneužívání
Pomoc a provázení při ztrátě blízké osoby
Zvládání obtížných životních situací a krizí
Zvládání úzkostných a panických stavů
Práci s depresí
Práci s psychosomatickými potížemi
Práci s nedostatečnou sebeúctou a sebedůvěrou
Neuspokojivé či konfliktní partnerské vztahy
Provázení rozchodem, rozvodem, partnerskou nevěrou

Krizová intervence

Párová terapie

Koučování

Diagnostika pracovního potenciálu

Supervize

Skupinová práce
Seberozvojová skupina Pesso-Boyden psychomotorická terapie
Workshopy vycházející z PBSP

Vzdělávání
Zvládání stresu
Sebeřízení
Time management
Zvládání emocí
Komunikace
Asertivita
Práce s klienty
Výběr a hodnocení zaměstnanců
Týmová spolupráce
Vyjednávání
Řešení konfliktů

Máte zájem o spolupráci? Kontaktujte mne prosím pomocí telefonu nebo emailu.

Copyright © 2012 - 2020 Eva Oujezská - Všechna práva vyhrazena