Profil

Eva Oujezská Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Masarykově univerzitě, Filozofické fakultě a na této fakultě pak také specializační studium oboru speciální pedagogika na katedře pedagogiky.

V psychoterapii se soustavně vzdělávám od roku 1998, kdy jsme započala vzdělávání v Katatymně imaginativní psychoterapii (KIP - práce s imaginací a denním sněním), později jsem nastoupila do Brněnského institutu psychoterapie do výcviku Individuální psychodynamické psychoterapie dospělých a zatím můj poslední ukončený psychoterapeutický výcvik je Pesso Boyden psychomotorická terapie (PBSP).

K mému dalšímu vzdělání patří řada akreditovaných dlouhodobých i krátkodobých workshopů a vzdělávacích akcí zaměřených na psychoterapii, psychodiagnostiku i osobnostní rozvoj jako např. Krizová intervence, Telefonická krizová intervence, Posttraumatická intervenční péče, Trauma, Trauma a tělo, Trauma a krize.

Absolvovala jsem také supervizní vzdělávání, a to na Karlově univerzitě, Fakultě humanitních studií v rámci oboru Supervize v sociálních a zdravotnických organizacích.

Už během studia psychologie jsem začala pracovat v personální poradenské firmě, kde jsem se podílela na výběru zaměstnanců, pracovala na vzdělávacích projektech, participovala na personálních auditech, výzkumech firemního klimatu apod..

Několik let jsem pracovala jako psycholožka Hasičského záchranného sboru, což byla velmi různorodá a také obohacující práce. Pracovala jsem zde jak psychoterapeuticky, vzdělávala jsem hasiče i manažery, pracovala na lince důvěry, prováděla psychodiagnostiku, poradenství, pracovala s obětmi mimořádných událostí, s traumatizovanými lidmi.

Od roku 2005 pracuji terapeuticky s oběťmi domácího násilí, sexuálního zneužívání a znásilní, jsem také členkou občanského sdružení Persefona, která s touto cílovou skupinou pracuje.

Od stejného roku také působím v rámci soukromé psychoterapeutické praxe, kde se zaměřuji na dospělou klientelu.

Už od studia psychologie také pravidelně provádím psychodiagnostiku ať už při výběru zaměstnanců nebo pro identifikaci rozvojového potenciálu jednotlivých lidí.

Stejně tak už od studií pracuji jako lektorka, školitelka, učitelka v oblasti soft skills, práce s klienty, s oběťmi násilí apod.

Mám několikaleté zkušenosti s koučováním a moderováním focus groups.

Poslední pět let pracuji také jako supervizorka v sociálních službách. Jsem členkou asociace PBSP CZ a ČSKIP.


Copyright © 2012 - 2020 Eva Oujezská - Všechna práva vyhrazena